Ez már a harmadik kis könyv, ami az elmúlt idôben tollam
nyomán megjelenhetett.
Címe: Verseket írok… Igen, már gyermekkorom óta.
Fogadják tôlem sok szeretettel!